Flokken min

Ut på tur

Liten ertekrok

Gipsy, Unique og Xhena på Ulriken

Gipsy, Unique og Xhena på Ulriken

Xhena og Unique.

Skåldalsnipa i solnedgang. Unique, Xhena og Gipsy.

Haugevarden i godt selskap. Nemi, Unique, Gipsy og Xhena.